Kontakty

V prípade záujmu o osobnú konzultáciu nás môžete kontaktova? každý de? po 16.00 hodine na telefónnom ?ísle:

+421 903/ 270 360

alebo na mailových adresách: dietajedar@dietajedar.sk alebo dietajedar@gmail.com;


Konzultáciu je možné si dohodnú? v Bratislave alebo Pezinku. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 


 
            kolektív „Die?a je Dar“