DieĹĄa je dar.

.:Výchova naša každodenná:.

10 tipov pre lepšie zaspávanie a kvalitnejší spánok

dieĹĄa je dar . sk

10. 12. 2013

"Maminka, ocko, nie hajiiiiiii!" Tiež to poznáte?  Niekedy je to pre nás ve?mi únavné, po náro?nom dni deti ešte uspáva?. Skúsme však prejs? z režimu uspávania na režim pokojného zaspávania. Nech Vám predstavu pokojného ve?era neprekazí vy?erpanos? a únava. Možno Vám pomôže našich 10 tipov: 10 tipov pre lepšie zaspáva ... ÄŤĂ­taj ÄŹalej

12 Zásad zdravého rodi?ovstva

dieĹĄa je dar . sk

20. 04. 2012

  1.) Prijatie - prijatie, sa dáva tak ako láska - bez podmienok. Prijatie by sme nemali podmie?ova? vetami typu "ak budeš poslúcha?", "ak vykonáš to, ?o po tebe požadujeme" alebo "ak budeš ma? len pekné emócie". Prijatie znamená, že die?a ?úbime a akceptujeme také aké je.  ... ÄŤĂ­taj ÄŹalej