Nové memorandum dieťaťa

„Byť dobrým rodičom vás nenaučia v žiadnej škole, na to netreba veľké knihy, ale veľké srdce.“


1.) ZA PRVÉ - aj keby nič na tomto svete nebolo isté, tak vedzte: ĽÚBIM VÁS.
Vy ste tí najmilovanejší ľudia v mojom malom svete – moji rodičia :)

2.) Nepotrebujem, aby ste ma obklopovali materiálnymi statkami. Potrebujem, aby ste ma obklopovali atmosférou lásky, vzájomnej úcty a rešpektu.

3.) Nevyhnutne potrebujem HRANICE – tie je možné vytvárať prostredníctvom dohôd, nie silou. Naučím sa, že svet môže fungovať v ovzduší vzájomnej spolupráce.

4.) Nevyžadujte dokonalosť, som dosť dobrý taký aký som.

5.) Prosím vzdajte sa vyhlásení o mne ako „zlý, neposedný, neposlušný, vždy to pokazíš, na to nemáš“. Veľmi ľahko ich prijem za svoje – môže sa stať, že natrvalo. 

6.) Prosím neuplácajte ma darčekmi a odmenami – ničia majú skutočnú motiváciu. Motivuje ma pocit uznania, úprimne vyslovené ocenenie a to, že dokážem niečo ja sám. Darčeky sa dávajú predsa najmä z lásky.

7.) Na poctivé otázky odpovedajte poctivo, na žartovné otázky reagujte s úsmevom – možno Vám chcem iba zlepšiť náladu.

8.) Prosím naučte ma že chyba je môj priateľ, dáva mi zakaždým príležitosť byť ešte lepším. 

9.) Prosím nevypočúvajte ma otázkami. Dajte mi príležitosť, aby som sa rozrozprával sám. Možno sa dozviete viac, ako by ste čakali.

10.) Čím viac kvalitného času mi venujete v prvých rokoch, tým viac si ho ušetríte pre seba do tých ďalších.

11.) Prosím nepredávajte mi vaše strachy – ani tie podvedomé. Rodím sa s nadšením a odvahou poznávať život a svet, potrebujem vašu podporu, nie váš strach. 

12.) Nepotrebujem pochvalu, pochvala dáva nálepky. Potrebujem úprimné ocenenie a pomenovanie toho, čo sa mi podarilo. To mi dáva pocit zadosťučinenia.

13.) Prosím zaobchádzajte so mnou ako s ľudskou bytosťou za každých okolnosti. Mám rovnakú potrebu ľudskej dôstojnosti ako vy.

14.) Hovorte nie, len vtedy ak ho tak naozaj myslíte. Naučím sa že nie znamená nie. Neznamená to, že neprestanem zisťovať, či sú Vaše mantinely pevné.

15.) Príkazy, nahraďte príkladmi. Veľmi rado Vás napodobňujem a urobím všetko čo bežne robíte vy.

16.) Nepotrebujem široké lakte, potrebujem zdravú sebaúctu a pocit vlastnej hodnoty, to mi silu rozhodovať sa podľa toho, čo je správne aj odvahu hovoriť nie.

17.) Rešpektu ma nenaučíte tým, že preukazujete nado mnou svoju moc. Rešpektu ma naučíte tým, že mi ukážete ako sa rešpekt  prejavuje v bežnom živote a ja si ho od Vás zažijem na vlastnej koži.

18.) Ak používate bitku, krik a citové vydieranie, naučím sa to robiť tiež. Prosím ukážte mi, že je to možné inak, niekedy len neviem ako na to.

19.) Zodpovednosť sa nevytvára poučkami ani slovami. Potrebujem vedieť aké to je prevziať zodpovednosť. Prosím nechajte ma spolurozhodovať v záležitostiach primeraných môjmu veku.

20.) Neochraňujte ma pred prirodzenými dôsledkami môjho konania. Potrebujem ich poznať z vlastnej skúsenosti.

21.) Prosím stojte si za svojím slovom a neprotirečte si, Vaša spoľahlivosť mi dodáva pocit istoty.

22.) Vytvorte pravidlá a dohody, pomáhajú mi orientovať sa v tomto svete. Keď budem väčší môžem sa s vami podieľať na ich vytváraní. Naučím sa, že vytváranie dohôd je férové pre obe strany.

23.) „Sľub daný dieťaťu je posvätný.“ Nedávajte mi ľahkovážne sľuby, strácate tak svoju vážnosť v mojich očiach.

24.) Chcem s Vami spolupracovať, nie bojovať. Prosím vypočujte aj môj názor, veľa krát vieme nájsť spoločnú reč cez dialóg. Budem vedieť, že spolupráca je tým najlepším možným riešením.

25.) Prosím dôverujte mi, veľa vecí zvládnem sám. Potrebujem zistiť, aké to je skúšať nové veci a prijímať nové výzvy.

26.) Provokujem len v prípade, že ste si dlho nevšímali moje volania o pomoc. Prosím venujte mi viac pozornosti, mám problém, ktorý neviem sám vyriešiť a často ani nahlas pomenovať.

27.) Buďte za každých okolností autentickí a pravdiví, podeľte sa so mnou o svoje pocity. Naučím sa tiež vyjadrovať tie vlastné. Pomenovanie konkrétnej negatívnej emócie často predchádza výbuchom hnevu.

28.) Prosím dajte si tú námahu a vysvetlite mi situáciu aj keď je nepríjemná. Budem vedieť, že hovoriť pravdu je príjemnejšie ako klamať a vyhýbať sa.

29.) Nikdy neznižujte moju hodnotu porovnávaním, zosmiešňovaním, kritizovaním a nadávaním. Ak ju raz stratím, mohlo by mi robiť problém znovu ju nájsť.

30.) Dovoľte mi zapájať sa do rodinného života, chcem sa cítiť potrebný a užitočný. Prosím dajte mi túto kompetenciu.

31.) Nechajte ma navrhnúť riešenie môjho problému, veľa krát viem, čo správne, ale vy mi podsúvate vaše riešenie. To mi schopnosti sa samostatne rozhodovať nepridá.

32.) Nenapomínajte ma pred ľuďmi. Budem na to lepšie reagovať, ak mi to poviete potichu v súkromí.

33.) Konflikty prosím riešme, až keď sa rozplynú búrlivé emócie, budem reagovať prístupnejšie a otvorenejšie.

34.) Prosím nementorujte. Na tento spôsob budem často odpovedať obranou, alebo útokom. Je to prirodzená reakcia na psychický nátlak. Aktívne počúvanie a otvorený rozhovor sú efektívnejšie, učia nás empatii a predchádzajú konfliktom.

35.) Prosím buďte mi príkladom a vzorom, za mojimi postojmi a vzťahmi budú vzorce, ktoré ste mi do života dali.

Ďakujem, že ste si našli čas vypočuť ma.

                  Vaše dieťatko  


Autor Nového memoranda: Luna Regina Koch

Tento text bol originálne publikovaný prostredníctvom www.dietajedar.sk a je možné ho v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť nekomerčným spôsobom s menom autora a aktívnym odkazom na túto webovú stránku.