Dieťa je dar.
Škôlka Happy-TimeBruškoPupaArt
dieťa je dar . sk

Deklarácia ženy - matky - rodičky

25. 03. 2012

Deklarácia  ženy - matky - rodičky

 

Po časoch príkazovej ekonomiky, dlhých rokoch nerešpektujúceho prístupu v takmer všetkých oblastiach života, dnes už odmietame rodiť v ovzduší príkazového pôrodníctva. Z tohto titulu čo budeme žiť, budeme v mene úcty k životu a v mene ľudskosti, deklarovať nasledovné:

1.)    Rešpektujúc lekársku vedu a z úcty ku každému lekárovi  vyžadujeme prejav rovnakej úctu ku každej žene – budúcej matke – nositeľke nového života.

2.)    Pri každom lekárskom úkone, vyšetrení či pôrode žiadame lekárov a nemocničný personál o reálne uplatňovanie práva ústavného a práv vyplývajúcich zo základných ľudských práv a slobôd Európskej únie s dôrazom na zachovávanie ľudskej dôstojnosti.

3.)    Lekár má zákonnú povinnosť informovať matku-rodičku o každom úkone týkajúceho sa jej tela alebo jej dieťaťa. Matka má právo akýkoľvek zásah do organizmu svojho alebo do organizmu svojho dieťaťa odmietnuť.

4.)    Dieťaťu nesmú byť podané medikamenty, očkovacie látky, glukóza a i. bez predchádzajúceho súhlasu matky.

5.)    Otec má právo byť pri pôrode svojho dieťaťa.

6.)    Lekár ani nemocničný personál nemá žiadne zákonné právo odňať dieťa matke po pôrode.

7.)    Dieťa má byť bezprostredne po pôrode uložené na brucho matky, ak to jej zdravotný stav dovoľuje. Matka má právo zostať po pôrode so svojím dieťaťom ľubovoľne dlhý čas.

8.)    Apgar scóre je možné odmerať v náručí matky. Váhu a výšku dieťaťa nie je nevyhnutné merať bezprostredne po pôrode.

9.)    Pôrod má byť pohodlný najmä pre rodičku, nielen pre lekára. Žena má právo vybrať si polohu v ktorej bude rodiť.

10.) Žena /matka má právo rozhodnúť sa pre pôrod doma. Zo zákona vyplýva matke nárok na zdravotnú starostlivosť i v domácom prostredí. Žena má právo rodiť  v pôrodnici/v pôrodnom dome s certifikovanou pôrodnou asistentkou alebo dulou,  zavolať lekára je možné v prípade komplikácií.


Autor článku: Luna Regina Koch

Tento text bol originálne publikovaný prostredníctvom www.dietajedar.sk a je možné ho v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť nekomerčným spôsobom s menom autora a aktívnym odkazom na túto webovú stránku.